Categories

Geodèsia(11)
Temes sobre geodèsia, transformació de coordenades, gps, xarxes, etc.
Programació
Solucions per als diferents llenguatges de programació.
Sistemes
Software(11)
Informació i ajuda sobre programari de cartografia, gis, geodèsia, etc.

Qüestions més vistes

Qüestions més recents

Conversió de dades amb POSTGIS de ETRS89-UTM a ETRS89-Geogràfiques

Per a convertir coordenades d’ETRS89-UTM (EPSG:25830) a ETRS89-Geogràfiques (EPSG:4258) hem d’executar la següent sentència SQL indicant el codi EPSG que fa referència al sistema de referència i sistema de coordenades:

Coordenades d’exemple: 729405.446, 4345879.252

resultat -0.342218152324964; 39.2319133160558

select x(transform(PointFromText('POINT(729405.446)', 25830), 4258)), y(transform(PointFromText('POINT(4345879.252)', 25830), 4258));

Suposant que es troben en el Fus 30 cal indicar el codi associat al sistema de referència i sistema de projecció, per exemple:

Origen: UTM ED50 FUS 30 – 23030
Destinació: UTM ETRS89 FUS 30 - 25830

05-03-2014, 16:22
Conversió de dades amb POSTGIS de ETRS89-UTM a ETRS89-Geogràfiques

Per a convertir coordenades d’ETRS89-UTM (EPSG:25830) a ETRS89-Geogràfiques (EPSG:4258) hem d’executar la següent sentència SQL indicant el codi EPSG que fa referència al sistema de referència i sistema de coordenades:

Coordenades d’exemple: 729405.446, 4345879.252

resultat -0.342218152324964; 39.2319133160558

select x(transform(PointFromText('POINT(729405.446)', 25830), 4258)), y(transform(PointFromText('POINT(4345879.252)', 25830), 4258));

Suposant que es troben en el Fus 30 cal indicar el codi associat al sistema de referència i sistema de projecció, per exemple:

Origen: UTM ED50 FUS 30 – 23030

Destinació: UTM ETRS89 FUS 30 - 25830

07-09-2011, 09:28
Usuaris en Geodèsia i aplicacions de les xarxes Geodèsiques

Consulteu l’enllaç següent per a visualitzar el sector d’usuaris de distintes aplicacions bàsiques, aplicacions professionals i projectes avançats dels nostres servicis de geodèsia utilitzant la xarxa GPS/GNSS i la xarxa de vèrtexs geodèsics.

http://icvficheros.icv.gva.es/ICV/geova/erva/Utilidades/tmp/pub/doc/DOC_...

12-09-2011, 10:03
Processament GPS / GNSS, opcions de descàrrega i utilització de dades RINEX a la Xarxa GNSS ERVA

Les distintes opcions de descàrrega de fitxers RINEX procedents de les estacions GPS es troben detallades en:

http://icvficheros.icv.gva.es/ICV/geova/erva/Datos/descargaRINEX.pdf

S’accedix a les dades RINEX clicant en el botó Descàrregues/Downloads des de

http://icverva.icv.gva.es:8080

Tingueu en compte que per a la informació general i preguntes freqüents sobre la xarxa GPS/GNSS ERVA, com s’ha de demanar usuari i contrasenya , precisió i dades que proporciona, etc. (also available in English, Frequently asked Questions about GNSS/GPS ERVA NETWORK) pot consultar el document de Preguntes freqüents disponible en:

http://icvficheros.icv.gva.es/ICV/geova/erva/Utilidades/tmp/pub/doc/FAQ_...

o la versió en anglés:

12-09-2011, 10:01
Conversió de dades amb POSTGIS de ETRS89-UTM a ETRS89-Geogràfiques

Per a convertir coordenades d’ETRS89-UTM (EPSG:25830) a ETRS89-Geogràfiques (EPSG:4258) hem d’executar la següent sentència SQL indicant el codi EPSG que fa referència al sistema de referència i sistema de coordenades:

Coordenades d’exemple: 729405.446, 4345879.252

resultat -0.342218152324964; 39.2319133160558

select x(transform(PointFromText('POINT(729405.446)', 25830), 4258)), y(transform(PointFromText('POINT(4345879.252)', 25830), 4258));

Suposant que es troben en el Fus 30 cal indicar el codi associat al sistema de referència i sistema de projecció, per exemple:

Origen: UTM ED50 FUS 30 – 23030
Destinació: UTM ETRS89 FUS 30 - 25830

05-03-2014, 16:22
Canvi de sistema de referència ED50 - ETRS89 : Transformació de la informació geogràfica amb software Quantum GIS ( QGIS )

QGIS és un programari lliure que es descarrega de http://www.qgis.org/es/site/forusers/download.html , amb el qual podem realitzar la transformació a ETRS89 . Per això hem de tenir carregat el model estàndard ( fitxer de malla de transformació ) , que realitza el canvi entre sistemes de referència Geodèsics . Aquest model es descarrega l'Institut Geogràfic Nacional en format NTv2 , www.ign.es .

Es recomana emprar la versió 2009 del model de transformació.

La descripció del procés per fer el canvi de sistema de referència, per a la versió més recent de QGIS i anteriors, es troba a:

o QGIS Versió 2.2.0 Valmiera :

05-03-2014, 16:11
Canvi de sistema de referència ED50-ETRS89: Transformació de la informació geogràfica amb el programari Geobide-Geoconverter.

Per utilitzar la transformació a ETRS89 amb les eines gratuïtes de Geobide-Geoconverter (http://www.geobide.es/geoconverter/ ), ha de tenir carregada la malla de l'Institut Geogràfic Nacional en format NTv2 , en les carpetes d'instal · lació del programari i utilitzar el model de malla de transformació que sigui el més consistent possible amb les seves dades d'origen. La malla apareix denominada per l'Institut Geogràfic Nacional com R2009V9.gsb per a la versió 2009 de la transformació, o també PENR2009.gsb (península) i BALR2009.gsb (Balears). Cal considerar que el software Geobide proporciona a més els arxius de malla antics dels anys 2003-2005 i la més recent del 2009 del IGN que és la transformació utilitzada a la Comunitat Valenciana:

03-10-2012, 09:46
Reprojecció d’imatges d’UTM-ED50 a UTM-ETRS89 amb llibreries del programari GDAL

GDAL és una llibrería de manipulació de dades geoespacials, per exemple de tipus raster.

Perquè funcione la reprojecció d’imatges a ETRS89, primer hem de comprovar que funciona correctament la reprojecció de coordenades amb la llibreria PROJ4.

o busqueu en la base de coneixement de l’ICV l’article "Transformació de coordenades UTM-ED50 a UTM-ETRS89 utilitzant la llibreria PROJ4."

Exemple d'aplicació:

gdalwarp -s_srs "+init=epsg:23030 +nadgrids=sped2et.gsb +wktext" -t_srs "+init=epsg:25830 +nadgrids=null +wktext" -of GTiff -co "TFW=IS GREGUES" -co "PROFILE=BASELINE" \conti\gdal\23030.tif \conti\gdal\25830.tif

Resultat de la reprojecció:

Coordenades del cantò superior esquerre en ED50

698600.24999
4407099.74999

Coordenades transformades a ETRS89

698490.569

24-02-2012, 09:17