Com utilitzar TERRASIT, el Sistema de Informació Territorial de la Comunitat Valenciana. Tutorials i vídeos.

Hi ha diversos tutorials en vídeo a l'enllaç:

http://www.youtube.com/user/terrasit

També podeu consultar l'apartat de preguntes freqüents en:

http://terrasit.gva.es/es/faq

Terrasit disposa d'una secció de visors temàtics de tipus mediambiental, d'ocupació del sòl, de cartografia de l'Institut Cartogràfic Valencià i de la xarxa viària

Categoría: Software
Creado: 07-09-2011, 11:29
por: juan
Modificado: 27-10-2011, 13:15
por: juan