Normativa

 

Directiva INSPIRE

INSPIRE (Infraestructure for Spatial Information in Europe) és una iniciativa de la Comissió Europea el funcionament de la qual recull la Directiva 2007/2/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de març de 2007, publicada en el Diari Oficial de la UE (DOUE) el 25 d’abril de 2007, que té com a objectiu la creació d’una Infraestructura de Dades Espacials a Europa. La directiva establix els objectius, i els estats membres tindran dos anys des de la seua publicació per a ajustar les seues respectives legislacions i procediments administratius nacionals.

LISIGE

Publicada en el BOE la Llei 14/2010, de 5 de juliol, sobre les infraestructures i servicis d’informació geogràfica a Espanya, l’anomenada LISIGE trasllada la Directiva Inspire (2007/2/CE). Esta llei subratlla la utilitat que la informació geogràfica generada per les administracions públiques té per als ciutadans i per a la societat en general i, en consonància amb la Llei 37/2007, de Reutilització de la Informació del Sector Públic, promou la publicació en la web de dades i servicis geogràfics.

Normativa Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2010, del director general del Secretariat del Consell, de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació, per la qual es disposa la publicació del conveni de col·laboració entre l’administració general de l’estat, mitjançant la Presidencia del Consell Superior Geogràfic, i l’administració de la Generalitat, mitjançant la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanismo i Habitatge, pel qual la Generalitat s’integra en el Sistema Cartogràfic Nacional i s’estableixen els continguts del Reial decret 1545/2007, de 23 de novembre, que afecten aquesta integració. [2010/6081]