Infraestructura de Dades Espacials de la Comunitat Valenciana

Què és la IDECV?

La Infraestructura de Dades Espacials de la Comunitat Valenciana és el conjunt d'elements i servicis creats per a assegurar la cooperació d'entitats públiques i privades amb l'objectiu de fer accessible la informació geogràfica del nostre territori.
Una IDE ('Infraestructura de Dades Espacials') allotja dades espacials ben documentades, a més d'un mitjà senzill per a buscar-les, visualitzar-les i de mètodes per a possibilitar l'accés a les dades.

La IDECV permet:

• accedir, de manera fàcil, còmoda, eficaç, fiable i a baix cost, a les dades geogràfiques dels associats a la IDECV. La informació geogràfica és un recurs de costosa producció i difícil accés per diversos motius (formats, models, polítiques de distribució, falta d’informació) i per tots estos factors una IDE perseguix minimitzar els efectes negatius de la seua distribució i ús.
• reutilitzar la informació geogràfica generada en un projecte per a altres finalitats diferents.

Si el vostre organisme o empresa vol ser associat de la IDECV poseu-vos en contacte amb nosaltres ací.